fbpx

Graphic Concrete sekretessmeddelande 

Din integritet är viktig för oss. Detta sekretessmeddelande förklarar vilken personlig information som Graphic Concrete samlar in, hur Graphic Concrete bearbetar dessa och för vilka syften.

Senaste uppdatering: maj 2020

 

Principer för att skydda personlig information när du använder tjänsterna hos Graphic Concrete

Graphic Concrete Ltd skyddar personlig information för användarna av dess tjänster och följer personuppgiftslagen, annan relevant lagstiftning och god sekretesspraxis. Detta sekretessmeddelande beskriver hur Graphic Concrete samlar in och bearbetar personlig information. Personlig information inkluderar alla dataobjekt som kan kopplas till en identifierbar person.

Den primära grunden för hantering av personlig information är användningen av tjänsterna hos Graphic Concrete eller användarens samtycke.

Genom att skicka din personliga information till Graphic Concrete, godkänner du villkoren i detta sekretessmeddelande.

 

Vilken information samlar vi in?

Graphic Concrete kan samla information om användarna av dess tjänster för de syften som anges i detta sekretessmeddelande. Den typ av information som samlas in om användarna bestäms av behoven i olika situationer.

Till exempel kan din personliga information samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev, besöker vår webbplats eller på annat sätt kommunicerar med oss. Graphic Concrete samlar in personuppgifter som de som nämns nedan.

1. Information från dig till Graphic Concrete

 • Kontaktuppgifter, såsom namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser
 • Information om dina intressen
 • Kön, titel eller yrke
 • Arbetsplats
 • Information om kundrelationen, kundåterkoppling, kontakter, medlemskap, representationer och svar på kundfrågor
 • Registreringsdata
 • Information om kommunikation och användning av tjänster och tillgång till innehåll i samband med olika webbplatser, evenemang, tjänster och kanaler inklusive användargenererat innehåll
 • Eventuella tillstånd och samtycke
 • Alla opt-in och opt-out data
 • All annan information som samlas in med ditt samtycke

2. Information som observeras och härleds från användningen av tjänster

När du använder tjänster hos Graphic Concrete samlar vi in följande information:

 • Data insamlade av analyssystemen för onlinetjänster (se "Hur använder vi cookies?")
 • Webbplatsen som används för att komma åt Graphic Concretes webbplats
 • Enhetsidentifierare, t.ex. terminalenhetsmodell och unik enhet och/eller cookie-ID
 • Datainsamlingskanal: webbläsare, mobil webbläsare, applikation och webbläsarversion
 • IP-adress
 • Sessions-ID samt sessionstid och varaktighet
 • Information erhållen från pålitliga offentliga datakällor
 • Andra uppgifter som samlas in med ditt samtycke
  Typ/version av webbläsare
 • Operativsystem
 • Refererande URL
 • Värdnamn för anslutande dator
 • Tid för begäran om service


Varför behandlar vi personlig information? 

1. Kundtjänst 

Din personliga information kan användas för användaridentifiering och för att förbättra tjänsterna hos Graphic Concrete. Detta hjälper oss att göra våra tjänster mer personliga och användarvänliga. Din personliga information kan också användas för att svara på dina önskemål och frågor, utföra dina val och utföra andra liknande uppgifter, samt för att säkerställa säkerhet och förebygga missbruk av tjänster.

2. Förbättra tjänster 

Din personliga information kan användas för förfrågningar och undersökningar relaterade till tjänster och innehåll som tillhandahålls av Graphic Concrete. Vi kan kombinera data som samlas in genom olika tjänster och generera statistik i syfte att utveckla tjänster.

3. Marknadsföring och kundkommunikation 

Din personliga information kan användas, med ditt tillstånd, för marknadsföring och kundkommunikation relaterad till tjänsterna hos Graphic Concrete, till exempel för att skicka meddelanden om våra tjänster och kontakta dig i frågor som rör kundservice eller våra tjänster.

 

Avslöjar vi personlig information? 

Graphic Concrete kommer i princip inte att avslöja din personliga information till parter utanför Graphic Concrete, utom i följande situationer:

1. Underleverantörer och tjänsteleverantörer

Graphic Concrete kan använda underleverantörer och tjänsteleverantörer för tekniskt underhåll av dess tjänster, kundtjänst, användardatahantering och analys, undersökningar, kundkommunikation eller implementering av olika kampanjer. Din personliga information får endast lämnas till underleverantörer och tjänsteleverantörer av Graphic Concrete i den utsträckning som är nödvändig för att de ska kunna delta i tillhandahållandet av tjänsterna hos Graphic Concrete och genomföra de funktioner som beskrivs i detta sekretessmeddelande.

Sådana tredje parter får inte använda din information för något annat syfte än de som beskrivs i detta sekretessmeddelande och definieras av Graphic Concrete. Graphic Concrete ålägger dem att hålla din information konfidentiell och ge tillräcklig säkerhet för att skydda din personliga information.

2. Internationell dataöverföring

För att utföra tjänster och bearbeta din personliga information använder Graphic Concrete främst leverantörer och tjänster som ligger inom EU eller EES. Även om informationen överförs utanför EU kommer Graphic Concrete att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för din personliga information genom att komma överens om konfidentialitet och behandling av personuppgifter som krävs enligt lag med exempelvis standardavtalsklausul som godkänts av EU-kommissionen. Hantering av personuppgifter utförs i enlighet med detta sekretessmeddelande.

3. Upplysningar som krävs enligt obligatorisk lagstiftning

Din personliga information kan lämnas ut för att tillgodose behöriga myndigheters förfrågningar och lagstadgade krav.

 

Hur säkerställer vi informationens aktualitet? 

Vi tar all rimlig försiktighet för att se till att den personliga information som vi har är giltig genom att ta bort onödiga uppgifter och uppdatera föråldrad information.

Observera att det är upp till dig att uppdatera din personliga information.

 

Hur skyddar vi din personliga information? 

Vi är särskilt uppmärksamma på dataskydd och säkerhet vid utformning, implementering och underhåll av våra tjänster. Vi använder lämpliga fysiska, tekniska och administrativa skyddsåtgärder för att skydda din personliga information. Dataskydd och säkerhet är i händerna på specifikt tilldelade personer. Tillgång till system som innehåller kunddata är begränsad till anställda som behöver bearbeta sådan information under sina arbetsuppgifter. Uppgifterna sparas i databaser skyddade av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel.

Vid implementeringen av dataskydd och säkerhet använder vi åtgärder som proaktiv riskhantering, medvetenhet om dataskydd och säkerhet under utformning av tjänster, tillhandahåller utbildning till våra anställda och kontrollerar regelbundet att våra tjänster följer lagar och förordningar.

 

Hur använder vi cookies? 

Vi använder cookies för att förbättra vår kommunikation såväl som funktionen och användarvänligheten på vår webbplats. Vi använder också cookies för att lagra dina inställningar och för att meddela dig om ämnen som kan intressera dig. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen utan att ändra dina inställningar, godkänner du att använda cookies från graphicconcrete.com.

Cookies kan lagras på besökarens dator då och då.

Cookies kan användas för att samla in information om webbplatsen du kom från, vilka sidor du har tittat på och när och vad din dators IP-adress är, det vill säga vad online-ursprunget till data som skickats av dig är och var du kan få information som skickas av oss.
Cookies hjälper Graphic Concrete och dess partners att spåra volymen av användare av tjänsterna samt analysera och utveckla tjänster för att bättre betjäna besökarna. Dessutom kan partners till Graphic Concrete rikta annonsering genom att använda cookies som samlar in information om användarnas besök på denna och andra webbplatser. Informationen som samlas in med cookies används för att tillhandahålla riktad annonsering baserad på besökarens intressen. När man riktar annonsering med cookies identifieras inte besökare och informationen är inte länkad till någon personlig information som mottagits från användaren i någon annan anslutning.

Besökare kan blockera cookies genom att ändra sina webbläsarinställningar så att webbläsaren inte tillåter att cookies sparas. Besökaren accepterar det faktum att blockering av cookies kan påverka funktionerna hos vissa tjänster.

 

Hur länge lagras informationen? 

Vi kommer att behålla din information i enlighet med gällande lagstiftning endast så länge som är nödvändigt för de syften som anges i detta sekretessmeddelande eller i högst fem år efter den senaste aktiviteten. När grunden för att behandla din personliga information har upphört, tar vi bort din personliga information.

 

Vilka rättigheter har du?

Enligt lagen har du rätt att inspektera den information vi samlat in om dig. Du har också rätt att kräva korrigering eller borttagning av felaktig, ofullständig, onödig eller föråldrad personlig information.

Du kan göra en begäran om inspektion eller borttagning av dina kunddata genom att skicka e-post till contact(at)graphicconcrete.com. För att identifiera användaren måste begäran skickas från samma e-postadress som du har angett till Graphic Concrete. Information om de personuppgifter som finns registrerade kommer att returneras till den adressen.

 

Ändringar av detta sekretessmeddelande

Graphic Concrete kan med jämna mellanrum göra ändringar i detta sekretessmeddelande utan föregående meddelande. Sådana ändringar kan också garanteras av ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att du läser detta sekretessmeddelande då och då för att lära dig om eventuella ändringar.

 

Vem är datakontrollant och vem kan jag kontakta? 

Datakontrollant för din personliga information är Graphic Concrete Ltd på Porkkalankatu 11 H 11, 00180 Helsingfors, Finland.

För frågor om sekretess, kontakta contact(at)graphicconcrete.com. Du kan också använda feedbackformuläret, e-postadressen Graphic Concrete Ltd, Itälahdenkatu 18 C, 5 fl., FI-00210 Helsingfors, Finland eller ring +358 (0)40 167 7805.

Observera att för säkerhetsändamål kan vi behöva verifiera din identitet innan du uppfyller din begäran.

Graphic Concrete Ltd
Itälahdenkatu 18 C, 5 fl. FI-00210 Helsinki
Tel:+358 (0)40 167 7805
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.graphicconcrete.com

Sign up with your email address to receive news and updates.